สติไม่ตั้งมั่นจึงทำให้หลุดไปกับอารมณ์ตนเองได้ง่าย”คาสิโนออนไลน์”

สติไม่ตั้งมั่นจึงทำให้หลุดไปกับอารมณ์ตนเองได้ง่าย”คาสิโนออนไลน์”

แน่นอนว่าหากเป็นเช่นนี้แล้วการเล่น”คาสิโนออนไลน์“ย่อมเกิดปัญหาและทำให้ผู้เล่นต้องทุกข์มากกว่าสุขใจในการเล่นพนันเป็นแน่ล่ะค่ะ  ฉะนั้นทางแก้ก่อนจะเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก็คือการตั้งสติให้มั่น สำหรับบางคนนั้นการรวบรวมพลังสมาธิเพื่อให้จิตสงบและไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งเร้าใดๆนั้น

ถือว่าทำได้โดยไม่ยากขอเพียงแต่ให้มีใจมุ่งมั่นที่จะทำ  แต่ในทางตรงกันข้ามบางคนอาจพยามแล้วแต่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกิเลสหรือสิ่งยั่วไปได้ หรือจะกล่าวว่าแพ้ใจตัวเองก็มีให้พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้คือสติไม่ตั้งมั่นจึงทำให้หลุดไปกับอารมณ์ตนเองได้ง่าย โดยเฉพาะแหล่งพนันที่เปิดโอกาสให้เต็มที่อย่างบ่อนคาสิโนออนไลน์นั่นไง

Written by